Odporúčané rozdelenie jednodňových etáp vrátane ubytovania v koncových cieľoch.

Trasa spája jedny z najstarších pútnických miest moravsko-slovenského pomedzia a privádza nás do doby stredovekých kláštorov, kedy sa formovalo kresťanské myslenie.