Evanjelizačná cesta

Evanjelizačná cesta pútnikov je jednou z propag

Pútnická trasa

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zrealizovala počas jesene 2021 vyzna

Aktivity v Gaboltove 2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha. Farnosť je hlavným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy a spravu

Aktivity v Levoči 2022

Mariánska Hora. Tradícia uctievania Panny Márie v Levoči môže byť stará ako mesto samo. Siaha do dôb tat

Aktivity v Litmanovej (Hora Zvír) 2022

Na Hore Zvir, vzdialenej približne 3,5 km od obce Litmanová, v nadmorskej výške 820 m, v izbi

Záverečná konferencia projektu Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”)

Vlajkový projekt Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) sa po štyroch a