Mariánska Hora Levoča

LEVOČA Leto 2021.

Galéria mariánskeho kultu

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spoločne s Prešovským samosprávn

Vydaj sa na cestu (seba)poznania.

Pozrite si bannery a galériu z aktuálne prebiehajúcej kampane "Vydaj sa na cestu (seba)poznania", ktorá z

Medzisektorová skupina 2021

V dňoch 26. a 27.5.2021 sa v priestoroch Inovačného partnerského centra konalo v pora

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY POĽSKA A SLOVENSKA

Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja propagova

Svätomariánska púť – mobilná aplikácia pre pútnikov

Pre pútnikov na slovensko-poľskom pohraničí je určená mobilná aplikácia Svätomariánska púť. Apl

Štúdijná cesta pre partnerov projektu – Svätomariánska púť – „Svetlo z východu“

V lete náš projektový partner z Rzešowa zorganizoval druhé propagačné podujatie projektu Svätom