V dňoch 15. a 16. júla 2023 sme sa s tímom Svätomariánskej púte zúčastnili dvojdňovej arcidiecéznej púte v Gaboltove. Každoročne sa koná pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej.

V tomto roku vďaka krásnemu počasiu sa na nej stretlo veľké množstvo pútnikov. Počas odpustovej slávnosti bol v Gaboltove  prítomný aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý celebroval sobotnú večernú svätú omšu. Nedeľnú hlavnú odpustovú sv. omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo.

Hlavným odkazom púte a zároveň témou boli slová „Nebojte sa“. Vzali sme si tieto slová povzbudenia k srdcu a chceme nimi žiť pri realizácii projektu ale aj pri každodennom putovaní životom.