Dnes prezentujeme Svätomariánsku púť na veľkom stretnutí kraja so starostami a primátormi, ktoré je zacielené na perspektívy rozvoja regiónov.

Stretnutie inicioval Prešovský samosprávny kraj a stretlo sa na ňom približne štyristo zástupcov miestnej samosprávy. Stretnutie vytvára príležitosť pre formovanie platformy zameranej na spoluprácu a výmenu informácií. Počas stretnutia účastníci diskutovali o spoločných zámeroch a projektových aktivitách, ktoré majú napomôcť ďalšiemu rozvoju územia.

V propagačnom stánku sme prezentovali Svätomariánsku púť zástupcom samospráv a tiež s nimi diskutovať o možnostiach, ktoré projekt prináša pre región. Tiež to bol priestor ako informovať o novinkách a celkovom progrese v projekte.