Originálne podujatie predstavilo zástupkyne a zástupcov 35 ženských a 19 mužských reholí, troch komunít, dvoch sekulárnych inštitútov a 12 prolife a prorodinných organizácií. Celkovo išlo o 73 rozličných skupín.

FOTODOKUMENTÁCIA: https://www.flickr.com/photos/148594926@N07/albums/72157673794632198