Svätomariánsku púť predstavili aj v Prahe

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska je jedným z 13 partnerov veľkého cezhraničné

Odborné fórum I. – Prešov

Prešovský samosprávny kraj sa aktívne zapája do projektov p