Galéria mariánskeho kultu

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spoločne s Prešovským samosprávnym k

Propagačné bannery: Vydaj sa na cestu (seba)poznania.

Pozrite si bannery a galériu z aktuálne prebiehajúcej kampane "Vydaj sa na cestu (seba)poznania", ktorá

Stretnutie medzisektorovej skupiny

V dňoch 26. a 27.5.2021 sa v priestoroch Inovačného partnerského centra konalo v poradí druhé stretnutie

Novoročný koncert v Inovačnom partnerskom centre

Z príležitosti vstupu do nového desaťročia Inova

Úspešné projekty Poľska a Slovenska

Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja propagovali tento

Svätomariánska púť – mobilná aplikácia pre pútnikov

Pre pútnikov na slovensko-poľskom pohraničí je určená mobilná aplikácia Svätomariánska púť. Aplikácia je

Štúdijná cesta pre partnerov projektu – Svätomariánska púť – „Svetlo z východu“

V lete náš projektový partner z Rzešowa zorganizoval druhé propagačné podujatie projektu Svätomariánska

Prezentácia Svätomariánskej púte v Katowiciach

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa zúčastnila v dňoch 29. -

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.